You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wystawianie paszportów dla zwierząt, psów, kotów

Co warto wiedzieć?

Aby móc bez problemów podróżować z psem, kotem lub fretką po terytorium Unii Europejskiej musimy spełnić kilka warunków.

  • Zwierzę musi być oznakowane za pomocą mikrochipu.
  • Musi mieć aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie,
  • Musi posiadać paszport.

WAŻNE!

Szczepienie przeciwko wściekliźnie jest ważne jeśli zostało wykonane u zwierzęcia, które zostało wcześniej oznakowane, tj. posiada miktochip i zostało to uwzględnione na zaświadczeniu wydanym podczas szczepienia. W przypadku, gdy podczas szczepienia nie była możliwa identyfikacja zwierzęcia, szczepienie należy powtórzyć po oznakowaniu nawet, gdy poprzednie szczepienie jest jeszcze aktualne. Takie szczepienie jest traktowane jako pierwsze i zyskuje swoją ważność po 21 dniach od zabiegu. Oznacza to, że wyjazd możliwy jest najwcześniej 22 dnia po szczepieniu oznakowanego zwierzecia.

Niektóre kraje stawiają dodatkowe wymagania co do przemieszczania zwierząt. W przypadku Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Malty oraz Norwegii obowiązuje profilaktyka przeciw tasiemcom Echinoccocus multilocularis, która musi być zastosowana najwcześniej 120 godzin (5 dni) ale nie później niż 24 godziny przed wyjazdem. Fakt odrobaczenia musi zostać wpisany do paszportu i odnotowany w internetowej bazie danych.

Niektóre kraje nie zezwalają na przemieszczanie psów ras i w typie ras uznawanych za niebezpieczne, np. rottweilerów, pitbulli.

Nieco inaczej sprawa wygląda podczas podróży do krajów spoza Unii Europejskiej. Przepisy dla poszczególnych państw znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego i zwykle wymagają świadectwa zdrowia zwierzęcia wystawionego przez upoważnionego lekarza weterynarii. Problemem może okazać się powrót do Polski, ponieważ przy przemieszczaniu zwierząt towarzyszących z krajów trzecich niezbędne jest badanie skuteczności szczepienia przeciwko wściekliźnie. W tym celu pobiera się krew i ustala miano przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Badanie może być wykonane nie wcześniej niż 30 dni od pierwszego szczepienia i nie później niż 3 miesiące przed przekroczeniem Granicy z UE. Oznacza to, że zaszczepione zwierzę będzie mogło przyjechać do Polski po 4 miesiącach od daty szczepienia p. wściekliźnie zakładając, że uzyskano korzystny wynik badania poziomu przeciwciał. Rzeczpospolita Polska nie zezwala na przemieszczanie psów, kotów i fretek poniżej 12 tygodnia życia nieposiadających ważnego szczepienia p. wściekliźnie.

Sankcje

Podczas podróży za zwierzę odpowiada osoba opiekująca się nim, tj. właściciel lub osoba wskazana przez właściciela na pisemnym upoważnieniu. W przypadku nie zastosowania się do obowiązujących przepisów prawo przewiduje 3 rozwiązania:

  • Zawrócić zwierzę do kraju z którego wyjechało,
  • poddać zwierzę kwarantannie do czasu spełnienia przez nie ww. wymogów,
  • W przypadku braku możliwości odesłania zwierzęcia lub gdy jego kwarantanna jest niewykonanla poddaje się zwierzę eutanazji.

Wszystkie czynności są wykonywane na koszt opiekuna zwierzęcia.

Szczegółowe informacje nt. przemieszczania zwierząt dostępne są tutaj

Powrót do poprzedniej strony